Babel

2
3
4
Babel

 

Babelproject był internetową platformą społecznej kreacji modelu rzeźby, otwartą na użytkowników sieci.

Babelproject starała się odwrócić relację odbiorcy ze sztuką, realizując wizję równego do niej dostępu. W dobie Internetu, gdy dostęp do twórczości wydawał się powszechny, babelproject stała się propozycją, która mimo przystępności nie traciła swojego wymiaru krytycznego. Projekt miał w sobie potencjał działania partycypacyjnego, który mógł jednak poddać pod namysł wymiar zbiorowych działań artystycznych oraz odbiorców i autorów sztuki.

Interaktywna aplikacja posiadała wersje językowe w dziesięciu najczęściej używanych językach świata oraz po polsku. Wybierając jeden z trzech kolorów sześciennego modułu, użytkownicy mogli dołączyć go w wybranym miejscu. Moduły przyciągały się płaszczyznami, krawędziami i kątami, co ułatwiało proces kształtowania osobom nie mającym doświadczenia z programami 3D. Przy planowanej bryle 1m x 1m x 2m kubatura obiektu wynosiła 2000 cm³, co przy pojedynczym module o wymiarach 8cm³ dawało teoretycznie 250000 współautorów modelu rzeźby.

Powstały w wyniku formowania obiekt był pomnikiem tworzących go osób, w egalitarny sposób zrównanych w finalnym dziele.

.