Fałszywy Kulisty Model Ziemi

2
3
4
5
48
Fałszywy Kulisty Model Ziemi

Rzeźby z Natury to projekt przygotowany przez Fundację Otwarta Strefa Kultury oraz Pracownię Łazarską na zlecenie Bramy Poznania (ICHOT) i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Autorem instalacji jest Łukasz Trusewicz. Obiekty mają na celu pobudzać do refleksji na tematy związane z lokalnym środowiskiem i klimatem, zwłaszcza w kontekście okolic zabudowań Bramy Poznania i sąsiedniej rzeki Cybiny (dopływu Warty). 
W ramach wystawy zaprezentowane są instalacje artystyczne, które odnoszą się do tematyki związanej z bioróżnorodnością i współistnieniem ludzi i zwierząt w mieście. Poruszymy również temat wody i wpływu działań człowieka na jej zanieczyszczenie oraz na potencjał wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii.
Prezentowane prace powstały w nurcie tworzonych przez autora rzeźb społecznych - są one otwarte na aktywny udział odbiorców - w tym również zwierząt. Nad rzeką Cybiną w sąsiedztwie Bramy Poznania możliwe jest naładowanie telefonu jedynie dzięki energii wytwarzanej przez wiatr. Dzięki innej instalacji możemy dorzucić swój wkład dla mniejszego zanieczyszczenia planety. Inna z rzeźb tworzy miejsca schronienia dla miejskich ptaków sprzyjając miejskiej bioróżnorodności. 
W terenie mieszczącym się poniżej budynku Bramy Poznania, nad brzegiem rzeki Cybiny znajdują się trzy rzeźby: Habitat, Wiatrak, Fałszywy Kulisty Model Ziemi. 

Fałszywy Kulisty Model Ziemi
Ta nietypowa instalacja artystyczna jest jednocześnie kolektorem plastikowych nakrętek. Wody Ziemi zapełnione są fragmentami plastiku. Poprzez zbieranie nakrętek w Fałszywym Kulistym Modelu Ziemi ujrzymy jak stopniowo zapełniają się oceany i morza. Nazwa rzeźby nawiązuje do teorii spiskowych, dotyczących m.in. kształtu planety i zmian klimatu, które stają się coraz bardziej popularne i absurdalne zwłaszcza w czasach pandemii. Umiejscowienie globu w tej lokalizacji jest istotne w kontekście zachowań osób piknikujących nad rzeką. Pomyślmy ile śmieci, a zwłaszcza plastiku generują takie spotkania i miejmy na uwadze dobro Ziemi. Pamiętajmy, że lokalne działania mają znaczenie dla sytuacji globalnej, walczmy o nasza planetę wspólnymi siłami! Nakrętki wykonane są z materiału, który można częściowo przetworzyć. Te zebrane w globie zostaną przekazane Młodzieżowemu Strajkowi Klimatycznemu, aby wesprzeć ich projekty. Segregując śmieci dorzućmy swój wkład. Instalacja powstała przy dofinansowaniu Rady Osiedla Św. Łazarz oraz Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.

Wykonanie projektu: Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Pracownia Łazarska
Autor: Łukasz Trusewicz
Więcej informacji o projekcie na www.bramapoznania.pl

Projekt realizowany jest w ramach Wielkiej Majówki w Bramie Poznania.
Instalacje można oglądać od pierwszego maja do końca sierpnia 2021