Galeria Raczej / Perfex

3
5
Galeria Raczej / Perfex

Galeria Raczej powstała w 2011 roku w Poznaniu jako miejsce skupiające się na prezentacji i promocji sztuki performance. W Galerii prezentowane są przede wszystkim działania młodych artystów jak również uznanych twórców. Istotne dla działań Galerii jest ukazanie różnorodności sztuki efemerycznej. Zapraszani artyści w swoich działaniach wychodzą zarówno z doświadczeń sztuk wizualnych jak i z teatru, tańca czy muzyki. Prezentujemy i animujemy również miejskie interwencje, wchodzące w relacje z przestrzenią publiczną. W ciągu ponad 7 lat działalności, Galeria Raczej zaprezentowała ponad setkę artystów, a na zorganizowane wydarzenia składały się pokazy, prezentacje, warsztaty, spotkania i koncerty twórców między innymi z Polski, Czech, Ukrainy, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Chin, Norwegii, Hiszpanii Tajwanu czy USA. Galeria Raczej kuratorowała wystąpienia polskich artystów w ramach projektów i festiwali za granicą mi.n. w Szwecji, Chinach, Norwegii, Niemczech, Białorusi, Finlandii.

W 2014 roku Galeria Raczej pozyskała na swoje działania nową przestrzeń, lokal po dawnym coctail barze Hortex, w którym powstała nowa przestrzeń sztuki efemerycznej - Perfex.

Miejsce to pozwoliło na rozwinięcie działań Galerii na nowe obszary wychodzące poza performance. Perfex stał się zalążkiem dzielnicowej "agory": miejsca spotkania i dialogu mieszkańców. W nim odbyły się pierwsze spotkania Otwartej Strefy Kultury, miejsce to stało się protoplastą Inkubatora Kultury Pireus.