Galeria Sauna

2
3
5
7
Galeria Sauna

Koncept pływającej galerii Sztuki - Sauny powstał w ramach projektu Włącz Łazarz. Ta nietypowa Galeria zapraszać będzie do spotkań ze sztuką w rekreacyjnym otoczeniu pływalni w Parku Kasprowicza w Poznaniu.
Pływająca Galeria integrować będzie ze sobą osoby związane z kulturą z użytkownikami sportowych funkcji Parku. Realizacja projektu pozwoli zaspokoić potrzeby kulturalno- rekreacyjne okolicznych mieszkańców, jednocześnie zachęcając do obcowania ze sztuką oraz stanowić atrakcję turystyczną. W Galerii reguralnie odbywać będą się wernisaże oraz kameralne koncerty twórców wybranych przez kuratorów poznańskiej Galerii Raczej i Otwartej Strefy Kultury.