Habitat

2
3
4
5
48
Habitat

Rzeźby z Natury to projekt przygotowany przez Fundację Otwarta Strefa Kultury oraz Pracownię Łazarską na zlecenie Bramy Poznania (ICHOT) i Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Autorem instalacji jest Łukasz Trusewicz. Obiekty mają na celu pobudzać do refleksji na tematy związane z lokalnym środowiskiem i klimatem, zwłaszcza w kontekście okolic zabudowań Bramy Poznania i sąsiedniej rzeki Cybiny (dopływu Warty). 
W ramach wystawy zaprezentowane są instalacje artystyczne, które odnoszą się do tematyki związanej z bioróżnorodnością i współistnieniem ludzi i zwierząt w mieście. Poruszymy również temat wody i wpływu działań człowieka na jej zanieczyszczenie oraz na potencjał wykorzystania lokalnych, odnawialnych źródeł energii.
Prezentowane prace powstały w nurcie tworzonych przez autora rzeźb społecznych- są one otwarte na aktywny udział odbiorców - w tym również zwierząt. Nad rzeką Cybiną w sąsiedztwie Bramy Poznania możliwe jest naładowanie telefonu jedynie dzięki energii wytwarzanej przez wiatr. Dzięki innej instalacji możemy dorzucić swój wkład dla mniejszego zanieczyszczenia planety. Inna z rzeźb tworzy miejsca schronienia dla miejskich ptaków sprzyjając miejskiej bioróżnorodności. 
W terenie mieszczącym się poniżej budynku Bramy Poznania, nad brzegiem rzeki Cybiny znajdują się trzy rzeźby: Habitat, Wiatrak, Fałszywy Kulisty Model Ziemi.


Habitat
To rzeźba wspierająca bioróżnorodność w mieście. Ptaki miejskie już od przeszło kilku tysięcy lat zadomowiły się w sąsiedztwie człowieka. Kochają krzaki, wąskie przestrzenie, tworzą gniazda w drzewach. Instalacja Habitat stwarza dodatkowe siedliska dla ptaków jak i owadów bliskie naturze. Porusza ona istotny temat koegzystencji ludzi i zwierząt w mieście. Bioróżnorodność jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania lokalnych ekosystemów. Habitat zachęca do wspierania natury w mieście i do przyjrzenia się swojemu najbliższemu otoczeniu pod kątem zamieszkujących go zwierząt. Dzięki użytym materiałom (drewno, ściółka, trociny) schronienia dla ptaków przypominają naturalną dziuplę w drzewie. Przebywając w okolicy instalacji zachowajmy ciszę i czujność, być może uda nam się dostrzec jej małych mieszkańców. Pomyślmy też jak możemy wesprzeć zwierzęta mieszkające w naszej okolicy.

 

Wykonanie projektu: Fundacja Otwarta Strefa Kultury, Pracownia Łazarska
Autor: Łukasz Trusewicz
Więcej informacji o projekcie na www.bramapoznania.pl.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkiej Majówki w Bramie Poznania.
Instalacje można oglądać od pierwszego maja do końca sierpnia 2021.