Otwarty Pomnik Kazimierza Nowaka

2
3
4
5
Otwarty Pomnik Kazimierza Nowaka

Kazimierz Nowak to podróżnik, który w latach 30-tych XX wieku na rowerze, pieszo, czółnem, na wielbłądzie i konno przebył Afrykę. Podróż z północy na południe kontynentu i z powrotem zajęła mu ponad trzy lata. Po powrocie mieszkał na poznańskim Łazarzu, niestety niecały rok później zmarł w wyniku wycieńczenia organizmu trudami wyprawy. Nie zdążył ukończyć książki dokumentującej swój wyczyn. Zapis jego przygód i przemyśleń znamy z listów publikowanych w prasie w trakcie jego podróży i zebranych w jedną spójną opowieść dzięki jego ponownemu odkrywcy, Łukaszowi Wierzbickiemu.

Nowak był prekursorem nowego myślenia o Afryce. Opisywał z szacunkiem zwyczaje jej mieszkańców oraz przewidział jej wielkie przebudzenie, które odbyło się prawie 30 lat po jego śmierci. Znacznie wyprzedzał swoją epokę, samemu żyjąc w apogeum kolonializmu i rasizmu, dostrzegał niesprawiedliwość i irracjonalność tego stanu rzeczy. Bezlitosny wyzysk, zbrodnie i rabunkowa gospodarka kolonialnych imperiów odbywała się pod płaszczykiem „cywilizowania dzikich”. Cywilizowanie oznaczało w rzeczywistości demoralizację i rozbijanie tradycyjnych struktur społecznych, powodowało pauperyzację całych narodów. Ze skutkami takiej polityki wiele państw afrykańskich zmaga się do dziś.

W historii Nowaka ważny jest sam wyczyn, pokonanie ogromnych odległości w trudnych warunkach, zmaganie się ze swoimi słabościami, chorobami, przeciwnościami losu i bardzo skromnymi środkami na podróż. Była to wyjątkowa postać, przez wiele lat całkowicie zapomniana, przez swoje dokonania i postawę szczególnie warta upamiętnienia w sposób nietypowy, otwarty i oddolny. Dlatego wspólnie z mieszkańcami stworzyliśmy ideę interaktywnej rzeźby, która angażuje elementy historycznej infrastruktury Łazarza- zabytkową gazową lampę przy ulicy Antoniego Małeckiego w Poznaniu.

Rzeźba składa się ze stacjonarnego roweru zamontowanego w sąsiedztwie latarni. W trakcie pedałowania za pomocą dynama generuje się prąd, sprawiający iż umieszczona w latarni żarówka się świeci. Podczas pedałowania każdy może naładować telefon poprzez wbudowaną wtyczkę USB. Do rzeźby zamontowany jest licznik przebytego dystansu. Chcemy wspólnie, symbolicznie pokonać 40000 kilometrów, tyle ile w przybliżeniu pokonał Nowak przemierzając Afrykę. Projekt trwa od października 2018 roku.

Pomnik powstal dzięki wsparciu fimy Trainer i Wydziału Kultury UMP