Przepływy

4
Przepływy

Przepływy to drewniana rzeźba tworząca połączenie różnych zbiorów, które mimo odmiennych form i wielkości tworzą spójną całość. Symbolizuje wartości Otwartej Strefy Kultury, która łączy różne inicjatywy i społeczności, a to połączenie daje większe możliwości rozwoju i współpracy. Rzeźba znajduje się obecnie w Inkubatorze Kultury Pireus - miejscu, w którym spotykają się najróżniejsze inicjatywy kulturalne i społeczne oraz osoby w nie zaangażowane.

drewno, 65x26 cm, 2018