Rzeźba dla Jerzyków

2
3
4
5
48
Rzeźba dla Jerzyków

Dom dla Jerzyków to rzeźba społeczna dotykająca tematu koegzystencji zwierząt i ludzi. Powstała podczas rezydencji w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku podczas warsztatów z podopiecznymi Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rusinowie.

Drewniana instalacja stworzona została z myślą o jednym z wielu gatunków zagrożonych z powodu ludzkiej ingerencji. Termomodernizacja budynków miast sprawiła, że jerzyki straciły swoje główne miejsca osiedlania, jakim niegdyś były wnęki budynków. Rzeźba swoją formą odpowiada potrzebom ptaków, umożliwiając im zakładanie gniazd i osiedlanie się w jej wnękach, które są odporne na zmienne warunki atmosferyczne.

W otoczeniu Parku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku występuje duża ilość komarów, będących idealnym pożywieniem dla tego gatunku ptaków. Podczas zapewniania sobie pożywienia, jerzyki pomagać będą w kontrolowaniu ilości uciążliwych insektów na terenie Parku. Rzeźba powstała z materiałów naturalnych i ekologicznych, a jej budowa nie wpływa negatywnie na środowisko ponieważ powstała w całości z recyklingu lokalnego drewna topoli.

Jerzyki są ptakami gniazdującymi w koloniach, dlatego w pierwszych tygodniach od zamontowania rzeźbie towarzyszyć będą odtwarzane nagrania śpiewu ptaków, które mają zwabić osobniki do osiedlania się we wnękach instalacji.