Rzeźby dla ptaków w Koninie

2
3
4
5
48
Rzeźby dla ptaków w Koninie

Rzeźby stworzone w ICHOT w Poznaniu i Restartlabie w Koninie, to tymczasowe schronienia dla miejskich ptaków. Obiekty te powstały podczas otwartych warsztatów z młodzieżą i lokalną społecznością. Rzeźby wykonano z pni drzew, które przewróciła wichura i które dzięki naszej pracy zyskały nowe życie, ponownie stanowiąc dodatnią wartość dla ekosystemu. W ich korpusach wspólnie wycięliśmy otwory wejściowe dla ptaków, takich jak mazurki. Wypełniliśmy je wewnętrz gałęziami, co stwarza bezpieczne warunki dla bytowania tych zwierząt. Wyniesienie niszy ponad ziemię utrudnia dostęp drapieżnikom. Obiekty znalazły docelowe miejsce w Muzeum Okręgowym w Koninie, w ramach zewnętrznej ekspozycji.